Blog 

Welkom bij Taalbureau Busstra! 

“Waarom laat ik mijn cursisten niet gewoon mijn blog runnen?” Dat dacht ik laatst. Laat ik die gedachte een beetje toelichten, want het klinkt wel enigszins kort door de bocht. Mijn cursisten zijn ouderen en hebben dus al heel wat meegemaakt. Dat betekent dat ze ongetwijfeld allerlei wijsheden en ervaringen met ons kunnen delen. Zo kunnen zij hun verhaal kwijt én werken ze aan hun Engelse schrijfvaardigheid! Want dat wel natuurlijk: de artikelen worden in het Engels geschreven. 

Op deze blog zal je dus voornamelijk artikelen vinden die geschreven zijn door mijn cursisten. Iedere twee weken krijgen een paar deelnemers de beurt om een stukje in het Engels te schrijven dat op een of andere manier gerelateerd is aan het onderwerp van een les. Om ze er zoveel mogelijk van te laten leren, geef ik ze eerst feedback op hun artikelen. Zij herschrijven het dan, vervolgens breng ik misschien nog een paar laatste veranderingen aan en dan plaats ik het hier. Daarnaast vraag ik mijn leerlingen om vijf woorden te kiezen die ze gebruikt hebben in hun artikel, maar die wel nieuw of opvallend voor hen waren. Zij geven dan zowel de definitie van die woorden in het Engels als de Nederlandse vertaling ervan. Deze woordenlijstjes vind je onder elk artikel, zodat jij er misschien ook nog iets van kunt opsteken. 

Als er weer een artikel online staat, post ik dat op Instagram (@taalbureaubusstra). Zo blijf je altijd op de hoogte! Als je een artikel wilt quoten of ergens voor wilt gebruiken, stuur mij dan even een berichtje. Dan overleg ik met de auteur en komen we er zeker uit. 

Veel leesplezier! 

Rhomé 

Welcome to Taalbureau Busstra! 

“Why don’t I just let my students run my blog?” That’s what went through my head recently. Let my specify that thought a little, because it sounds rather blunt, doesn’t it? My students are older adults, so they’ve experienced a lot throughout their lives. That means they’ve undoubtedly got plenty of interesting bits of wisdom to share with us. That way, they can tell their stories and work on their English writing proficiency at the same time! 

On this blog, then, you’ll mainly read articles written by my students. Every two weeks, a couple of students are asked to write a short article that’s somehow related to the topic of a lesson. To make this as useful as possible for them, I provide feedback on e.g. their use of grammar and writing style. They then rewrite it, I may make some minor, final changes, and I post it here. Apart from that, each author picks five words that they used in the article that were until then unknown to them or that somehow stood out to them. They provide both the definition of the word in English, as well as a Dutch translation of the word. You will find these short word lists at the bottom of each article, so that you’ll hopefully be able to learn from it as well. 

Every time I put up a new article, I’ll post about it on Instagram (@taalbureaubusstra). That way, you’ll always be in the loop! If you’d like to quote an article or use it for something, please send me a message. I’ll then discuss it with the author of the article. 

Enjoy! 


Rhomé